Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens door het Centrum voor Dierenhulpverlening worden opgeslagen en voor welk(e) doeleind(en) ze gebruikt worden. Wij verwerken en beheren uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebben maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ander onrechtmatig gebruik te voorkomen.

Het Centrum voor Dierenhulpverlening verleent eerste hulp aan gewonde, noodlijdende en zieke dieren in de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Om deze hulpverlening te kunnen bieden zijn wij afhankelijk van meldingen van het publiek. Wij rapporteren aan overheid en gemeenten en zijn wettelijk verplicht een digitale administratie bij te houden.

Registratie melders

Bij de registratie van meldingen worden persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres) van melders in een beveiligde database (DAS, Dierenambulance Administratie Systeem) opgeslagen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van InterMediad als verwerker. De gegevens worden door onze organisatie gebruikt om bijvoorbeeld extra informatie te vragen over de locatie als we een dier niet kunnen vinden. Omdat wij rapporteren aan overheid en gemeenten zijn wij wettelijk verplicht een digitale administratie bij te houden en deze gegevens te archiveren; opgeslagen gegevens mogen derhalve niet verwijderd worden. Deze melding registratie is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van onze organisatie. Melding gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij aan een bevoegd opsporingsambtenaar die voor een gericht onderzoek hiertoe verzoekt.

Registratie huisdiereigenaren

Bij het invoeren van huisdiervermissingen op onze website (www.stcvd.nl) worden persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres) opgeslagen in een beveiligde database (DAS, Dierenambulance Administratie Systeem). Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van InterMediad als verwerker. Deze huisdierregistratie is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van onze organisatie. Indien het huisdier gevonden wordt of na een periode van 1 jaar zullen huisdiervermissingen inactief gemaakt worden binnen het DAS-systeem. De huisdiervermissing wordt tevens doorgegeven aan de organisaties voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland: Amivedi en Stichting Dieren Centrale. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze instanties verwijzen wij u naar hun respectievelijke privacyverklaringen. Persoonsgegevens van huisdiereigenaren die, voor particulier vervoer, gebruik maken van onze diensten worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

 

Registratie donateurs

Het Centrum voor Dierenhulpverlening biedt de mogelijkheid tot donateurschap. Bij het aangaan van donateurschap worden de persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres) in een beveiligde database (DAS, Dierenambulance Administratie Systeem) opgeslagen. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van InterMediad als verwerker. De gegevens worden door onze organisatie gebruikt om donaties/ schenkingen te registreren op naam en om donateurs op de hoogte te houden over ontwikkelingen binnen onze organisatie. Deze donateursregistratie is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van onze organisatie. Donateursgegevens worden niet aan derden verstrekt. Bij beëindiging van het donateurschap worden persoonsgegevens inactief gemaakt binnen het DAS-systeem.

Registratie medewerkers

Het Centrum voor Dierenhulpverlening registreert persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, kopie ID-bewijs en/of rijbewijs, BSN-nummer, bankrekeningnummer, telefoon, e-mailadres) van medewerkers in vaste dienst en vrijwilligers in een beveiligde database (DAS, Dierenambulance Administratie Systeem). Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van InterMediad als verwerker. Het Centrum voor Dierenhulpverlening registreert daarnaast persoonsgegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres) van medewerkers in vaste dienst en vrijwilligers op het intranet van onze website (www.stcvd.nl). Inschrijfformulieren worden bewaard in een fysiek archief. Alle voornoemde registratievormen zijn uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van onze organisatie. Medewerkersgegevens worden niet aan derden verstrekt. Bij beëindiging van het dienstverband worden persoonsgegevens inactief gemaakt binnen het DAS-systeem, verwijderd van ons intranet en worden de fysieke inschrijfformulieren vernietigd.

Registratie aanmelders nieuwsbrief

Het Centrum voor Dierenhulpverlening gebruikt persoonsgegevens (naam, e-mailadres) alleen voor het toesturen van nieuwsbrieven en andere informatie die betrekking heeft op het Centrum voor Dierenhulpverlening. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Na uitschrijving van de nieuwsbrief worden persoonsgegevens verwijderd.

Cookies

Het Centrum voor Dierenhulpverlening maakt gebruik van diensten van derden op haar website. Deze externe partijen plaatsen cookies op uw computer. Voor de wijze waarop deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan verwijzen wij u naar hun respectievelijke cookiebeleid: Facebook en Stichting GeefGratis. De cookiemelding op deze site plaatst ook een cookie; zo hoeft u slechts eenmaal akkoord te geven.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 september 2019.