Donateur worden

Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening biedt al ruim 30 jaar hulp aan zieke en gewonde dieren in ons werkgebied.

Elk jaar moeten we flink investeren om onze dienstverlening voort te zetten op de professionele wijze die u van ons gewend bent. Denk hierbij aan onderhoud en vervanging van materiaal, diergeneesmiddelen, opleidingen en huisvesting. En omdat wij geen winstoogmerk hebben, zijn wij voor een groot deel afhankelijk van uw giften en donaties.

Bent u een dierenliefhebber en draagt u dierenwelzijn een warm hart toe? Steun ons dan financieel!

Dat kan op verschillende manieren. Zo kunt u zich aanmelden als donateur, een (eenmalige) gift doen via iDeal of een schenking overmaken op rekening NL45 INGB 0005 6291 87.

En omdat Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) heeft, kunt u in bepaalde gevallen uw gift aftrekken van uw inkomstenbelasting. Hier leest u er alles over.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via donateurs@stcvd.nl


Aanmelden als donateur ▼

Als donateur van het Centrum voor Dierenhulpverlening vragen wij u jaarlijks een bijdrage van minimaal € 15,- over te maken. Als u besluit donateur te worden, wilt u dan uw gegevens via onderstaand formulier doorgeven? Wij nemen uw gegevens op in onze administratie en sturen u een welkomstbrief. Dankuwel!


Eenmalig doneren ▼

Maar ook eenmalige giften zijn uiteraard zeer welkom. U kunt deze overmaken op rekening NL45 INGB 0005 6291 87 of via Geef.nl
Met uw bijdrage helpt u ons om alle dieren de steun en hulp te geven waar zij recht op hebben. Dankuwel!Het servicebureau van Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening is gestart met een telefonische fondsenwerving om donateurs te werven en/of te herwinnen. Wij hopen op uw financiele steun!
Wilt u meer weten? Bel dan onze PR-coordinator via 06 - 15 16 95 92